Familjecentrum

Maria Hajo

Psykoterapeut

Utforska möjligheterna tillsammans med en psykolog

- jobba i enskilda samtal, parterapi och familjeterapi.

Min mottagning på Åland är en trygg plats för personlig utveckling och psykisk hälsa. Jag erbjuder professionell psykoterapi med fokus på att hjälpa dig och dina nära att uppnå era mål och öka välmåendet.

Familjeterapi är en metod där vi utforskar och behandlar olika aspekter av familjerelationer. Jag som psykolog har lagstadgad tystnadsplikt för att säkerställa konfidentialitet under samtalen. 

Välkommen på samtal och förbättra dina relationer.

Om psykologen Maria Hajo

Jag är utbildad till psykolog vid universitetet i Wien, Österrike (magisterexamen 1991) och till systemisk familjeterapeut (examen 2001). I Wien jobbade jag för föreningen Rädda Barnen med familjeterapi samt stöttade familjerna även vid problem i kommunikationen utåt. I den egna mottagningen jobbade jag dessutom med parterapi och samtal för enskilda personer. Numera bor jag på Åland och jobbar på Folkhälsans familjerådgivning vilket är ett bra komplement till min egen mottagning. Mina arbetsspråk är förutom svenska även tyska, finska och engelska.

Vad är familjeterapi?

Familjeterapi är en kraftfull psykoterapeutisk arbetsmetod för att förbättra relationer och kommunikation. Familjeterapi fokuserar på de svårigheter och utmaningar som uppstår i relationerna och som påverkar måendet utan att man kan se eller förstå sammanhangen. Ofta finns det mönster som behöver upptäckas och ändras eftersom de leder till kommunikationsproblem och återkommande konflikter. 

Som kvalificerad familjeterapeut hjälper jag dig att stärka din förståelse för dig själv och för människorna omkring dig, att förbättra din kommunikation och att stärka dina relationer. Ditt välmående kommer att tacka dig stort för din insats. 

Varmt välkommen!

Information

Erbjudandet inkluderar

 • Individuell terapi: I en trygg och konfidentiell miljö utforskar du dina tankar, känslor och mål tillsammans med psykologen. Du lär dig hantera livets belastningar.
 
 • Parterapi: Ni förbättrar er relation och er kommunikation genom professionell vägledning.
 
 • Familjeterapi: Familjen hittar tillsammans nya sätt att hantera konflikter och utmaningar.
 
 • Stresshantering, depression, ångest: Lär dig sätt att hantera livets belastningar.

 • Föräldrar med barn i åldern 16-26 kan få föräldrahandledning via FPA.

Pris

45 minuter 90 Euro (individuell)

60 minuter 120 Euro (individuell, par)

75 minuter 150 Euro (individuell, par, familj)

90 minuter 180 Euro (individuell, par, familj)

Betalning sker via faktura.

Vad människor säger

”Att tillsammans få prata igenom problemen i parterapin har förändrat hur vi ser på varandra. Som att vi nu förstår varandra mera. Vi bråkar mycket mindre och löser de problem som uppstår ganska snabbt. Vi trivs med varandra och med livet igen!”

— Elisabeth K.

”Det kändes befriande att få tala öppet med psykologen fast jag var så osäker i början! Det förvånade mig själv hur gott det gjorde. Jag kom på flera saker som hjälper mig att komma vidare och göra de förändringar som behövs i mitt liv.”

— Pelle A.

Bra kommunikation leder till bra relation.

Familjecentrum

Kontakt:

Kaptensgatan 2 d 28
22100 Mariehamn, Åland

maria.hajo@familjecentrum.ax

Kontakta mig för att boka din första session eller om du har några frågor. 

 

 

Kontaktformulär:

  Samarbetspartners

  För att kunna erbjuda skräddarsydd  hjälp i så många olika frågeställningar som möjligt  har jag ett fortlöpande  samarbete med:

  Petra Berg – Ab KBTterapi.ax

  Hon arbetar som psykoterapeut med inriktning
  kognitiv beteendeterapi. Hon arbetar främst med individualterapi men även med
  barn, unga och vårdnadshavare. Hon erbjuder även föreläsningar, handledning
  och konsultationer. Som individual terapeut arbetar man ofta med klienter som
  har eller kommer att beviljas rehabiliterande psykoterapi från FPA men även
  remiss från försäkringsbolag eller privatbetalande klienter är vanligt. KBT är
  vanligt för bland annat:
  Petra har studerat till magister i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi och
  vidareutbildade till psykoterapeut vid Itä-Suomen Yliopisto. Petra arbetar på
  svenska och engelska. Petra har omfattande erfarenhet av att arbeta med olika
  kulturer, religioner samt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. HBTIQ frågor
  ligger henne varmt om hjärtat.

   

  Linda Adolfsson & Caroline Staffas – Mottagningen för sexuell hälsa

  Mottagningen för sexuell hälsa erbjuder professionell sexualrådgivning och psykosocialt
  samtalsstöd av utbildade sexualrådgivare som är bekväma och vana att prata om känsliga
  ämnen. Här får du/ni möjlighet att i en trygg och konfidentiell miljö prata öppet om dina/era
  sexuella erfarenheter, osäkerheter eller problem. Oavsett om du är ensam, i en relation eller
  någonstans däremellan, är målsättningen att du får de verktyg och insikter som du behöver
  för att uppnå en mer tillfredsställande sexuell hälsa. Självklart arbetar de under
  tystnadsplikt.